Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Jul 08

Obvestilo – odlaganje odpadnega tekstila

Kot izvajalci gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se vse bolj srečujemo s problematiko prevzemanja in odlaganja tekstila, saj zaradi njegove vse slabše kvalitete le-tega ne želi več nihče prevzemati, poleg tega pa ta zaradi velikega deleža nafte in izjemno slabe kvalitete konča na deponijah, saj sežigalnice v Sloveniji nimamo. Zaradi navedenega smo v mesecu marcu 2020 umaknili vse zabojnike za tekstil iz ekoloških otokov.

Vse uporabnike komunalnih storitev pozivamo, da vse vrste tekstila iz umetnih in naravnih vlaken v bodoče odlagate v ZBIRNE CENTRE (Volče, Kobarid, Bovec) v rednem obratovalnem času. Manjše količine tekstila pa se lahko odlaga tudi v zelene zabojnike za mešane komunalne odpadke.

V letu 2020 bomo postavili predvidoma štiri zabojnike za zbiranje oblačil, dodatkov, plišastih igrač in obutve, ki so še primerni za uporabo. O vseh nadaljnjih akcijah vas bomo obveščali sproti.