Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Zakonodaja

 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 55/11, 20/14)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 53/11, 27/145/17)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 45/10, 18/14)

Tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo za območje občine Bovec
Tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo za območje občine Kobarid
Tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo za območje občine Tolmin

Sklep – izlitje vode, fizične osebe
Sklep – izlitje vode, tržna dejavnost

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/2008, 108/2009, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/1530/16)

 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12, 43/14)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 45/12, 42/14)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 99/11, 44/14)
Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki 

 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 37/15)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 90/02)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 18/14)

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

 • Odlok o pokopališkem redu Občine Bovec (Uradni list RS, št. 108/20)
 • Odlok o pokopališkem redu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 26/00)
 • Odlok o pokopališkem redu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 67/20)
 • Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/10, 93/11)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 38/10, 82/12)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 21/08)
  Odlok o GJS v občini Tolmin
 • Odlok o občinskih cestah v občini Bovec (Uradni list RS, št. 8/00, 31/09)
  Odlok o občinskih cestah
 • Odlok o občinskih cestah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 80/03, 44/09)
 • Odlok o občinskih cestah v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 86/15)
 • Odlok o javni razsvetljavi v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 57/09)
 • Tržni red (Primorske novice, Uradne objave, št. 53/01)
  Tržni red