Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Komunala Tolmin d.o.o. upravlja s pokopališči v naseljih:

občina BOVEC: naselji Bovec in Čezsoča,

občina KOBARID: naselje Kobarid,

občina TOLMIN: naselja Tolmin, Volče, Most na Soči in Pečine

Od krajevnih skupnosti prevzema podjetje le vzdrževanje vaških pokopališč, kar pomeni, da so  krajevne skupnosti dolžne same skrbeti za investicijska vlaganja tako v pokopališča kot tudi v mrliške vežice na teh pokopališčih.

Izvaja se več načinov pokopov:

  • Klasičen pokop, ko se umrli položi v krsto in pokoplje v klasični, vrstni grob ali grobišče.
  • Žarni pokop, ko se pepel umrlega shrani v žaro in pokoplje v klasični ali žarni grob.
  • Raztros pepela, ko se pepel umrlega raztrese na posebej določenem prostoru na pokopališču ali izjemoma zunaj pokopališča, po pridobitvi soglasja krajevno pristojne občine.

Pokopi se lahko opravljajo vsak dan. Mrliške vežice na pokopališčih so odprte od 8.00 do 19.00 ure, po dogovorih s svojci pa lahko tudi dlje.

Na pokopališčih, kjer so urejene mrliške veže, ni pokopov na 1. januar, 1. maj, 1. november in 25.december.

V času od 1. aprila do 30. septembra se pokopi izvajajo od 9.00 do 18.00 ure, od 1. oktobra do 30. marca pa od 9.00 do 16.00 ure.

V krajih, kjer je mrliška veža, mora biti krsta z umrlim ali žara s pepelom v mrliški veži najmanj dve uri pred pričetkom pogrebnih svečanosti. V krajih, kjer ni mrliške veže, se pogrebna svečanost lahko prične na domu umrlega le, če z žalnim sprevodom ni oviran javni promet, sicer se prične na vstopu na pokopališče ali v primeru verskega obreda pred vstopom v sakralni objekt.

Portal osmrtnice

Portal Osmrtnice se nahaja na naslovu: osmrtnice.komunala-tolmin.si

Portal pokopališč – PISO

Javni dostop do katastra grobov na pokopališčih, ki jih upravlja Komunala Tolmin d.o.o. se nahaja na naslovu: https://www.komunala-tolmin.si/portal-pokopalisc/

Dostopnost (X)