Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Predstavitev

PODJETJE

1Komunala Tolmin d.o.o. je javno podjetje in opravlja komunalno dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Značilnost tega območja je upadanje števila prebivalstva, velika razpršenost poseljenosti, slabe cestne povezave in velike transportne razdalje.

Začetki opravljanja komunalnih dejavnosti v podjetniški obliki segajo v leto 1952, ko je Okrajni LO Tolmin ustanovil Zavod za komunalne usluge Tolmin. V nadaljnjih letih so se komunalne dejavnosti opravljale v različnih organizacijskih oblikah, z dodajanjem in opuščanjem dejavnosti, deset let v okviru gradbenega podjetja. Kot čisto komunalno podjetje posluje od leta 1986 in v tem času se dejavnosti niso spreminjale, dosegel pa se je velik napredek pri širitvi obsega dejavnosti in kvalitete.

Podjetje ima glavnino poslovnih prostorov v Industrijski coni Poljubinj. Prostori v Kobaridu in Bovcu so v objektih čistilnih naprav.

Lokacija in naslov: Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin

 

POSLOVANJE

Letno poročilo za 2022

Letno poročilo za 2021

Letno poročilo za 2020

Letno poročilo za 2019

Letno poročilo za 2018

Letno poročilo za 2017

Letno poročilo za 2016

Dostopnost (X)