Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Javna razsvetljava

Komunala Tolmin d.o.o. vzdržuje javno razsvetljavo po posameznih naseljih na območju občin Kobarid in Tolmin.

V okviru omenjene dejavnosti Komunala Tolmin d.o.o. vzdržuje tudi semaforske naprave v naselju Tolmin.

Poleg osnovne dejavnosti vzdrževanja javne razsvetljave se izvaja tudi izobešanje zastav na drogovih javne razsvetljave, vključno z  vzdrževanjem nastavkov za zastave na teh drogovih,  v novoletnem času pa tudi krašenje večjih naselij z okrasno razsvetljavo (okrasna razsvetljava dreves ter drogovih javne razsvetljave).

Vse okvare javne razsvetljave lahko sporočite na tel. št.: 05 38 19 300 (tajništvo).

Dostopnost (X)