Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Občinske javne ceste, ulice in druge javne površine

Dostopnost (X)