Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Obrazci

Izpolnjene in podpisane obrazce lahko pošljete na naš poštni ali elektronski naslov ali pa se oglasite na sedežu podjetja:

Komunala Tolmin, d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin

E-naslov: info(at)komunala-tolmin.si

Obračunski obrazci

1. Vloga za spremembo plačnika komunalnih storitev za fizične osebe

2. Vloga za spremembo števila oseb

3. Vloga za spremembo plačnika komunalnih storitev za s.p. in pravne osebe

4. Sprememba plačnika komunalnih storitev – najemniki

5. Vloga za izdajo E-računa

6. Soglasje za direktno bremenitev SEPA – trajnik

Pokopališka dejavnost

7. Vloga za spremembo najemnika groba

8. Vloga za odpoved groba

9. Vloga za prekop groba – Obcina Bovec

10. Vloga za prekop groba – Obcina Kobarid

11. Vloga za prekop groba – Obcina Tolmin

Ravnanje z odpadki

12. Prijava taborjenja (e-obrazec)

13. Prijava prireditve (e-obrazec)

14. Izjava o kompostiranju

15. Vloga za naročilo odvoza kosovnih odpadkov

16. Vloga za brezplačno oddajo azbestnih odpadkov iz občine Tolmin

17. Vloga za brezplačno oddajo azbestnih odpadkov iz občine Kobarid

18. Vloga za brezplačno oddajo azbestnih odpadkov iz občine Bovec

Vodooskrba

19. Vloga za spremembo dimenzije vodomera

20. Vloga za ukinitev vodovodnega priključka

21. Vloga za izdajo soglasja za priključek na javni vodovod

22. Vloga za oprostitev takse OV v kmetijstvu

Drugo

23. Vloga za izdajo projektnih pogojev oz. mnenja

24. Vloga za izdajo podatkov (izdaja podatkov se zaračuna)

25. Vloga za izdajo mnenja za priključitev na GJI

26. Izjava o uporabi blata in grezničnih gošč v kmetijstvu

Dostopnost (X)