Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Jul 27

Uporaba zabojnikov na ekoloških otokih

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča vse uporabnike komunalnih storitev, da so zabojniki na ekoloških otokih primarno namenjeni zbiranju posameznih vrst ločenih frakcij zgolj in samo za potrebe gospodinjstev. Pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in vsem, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost (dejavnost sobodajalstva, oddaja apartmajev, gostinska dejavnost itd), je prepovedno odlagati komunalne odpadke v zabojnike na ekoloških otokih, saj so ti dolžni za potrebe svoje dejavnosti nabaviti namenske zabojnike in vanje odlagati komunalne odpadke. Tovrstna ravnanja se štejejo za prekršek, za katerega je skladno z veljavnim občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki zagrožena globa.

Dostopnost (X)