Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Dec 18
Odpadki

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča vse uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da sodi ohlajen pepel, ki mora biti zbran v vrečki, v zabojnik za mešane komunalne odpadke (zelene barve). V zabojnik za biološke odpadke (rjave barve) se zeleni odrez ne tlači, saj se zaradi zmrzali prepoln stisnjen zabojnik ne more sprazniti. Prepolni zabojniki se zaradi zmrzali poškodujejo in počijo.

Komunala Tolmin d.o.o. naproša vse uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da se zaradi nemotenega izvajanja predmetne storitev z zabojnikov za mešane in biološke odpadke kot tudi z dovozov do mest, kjer se nahajajo zabojniki, očisti sneg.

Dostopnost (X)