Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Okt 09

Preventivni ukrepi na področju pogrebne dejavnosti

Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/2020) ter zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom se v skladu s smernicami NIJZ in stroke sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti:

 

 • naročniki pogrebov se morajo pred prihodom v pisarno pogrebne službe naročiti na tel. št. 041 634 168, pri čemer se lahko v pisarni oglasi samo ena zdrava oseba, ki mora nositi zaščitno masko,
 • prepovedano je rokovanje z izvajalci pogrebne službe,
 • pogreba se lahko udeleži do 10 ljudi le pod pogojem, da je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi vsaj 2 metra,
 • pogreba se lahko udeleži do 500 ljudi (brez izvajalcev pogrebne dejavnosti) le pod pogojem, da naročnik pogreba, ki je sklicatelj oziroma organizator zbiranja, pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak pogreb in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi vsaj 2 metra. Naročnik pogreba, ki je sklicatelj oziroma organizator zbiranja, na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ,
 • poslovitev od pokojnika se izvede pred poslovilno dvorano mrliške vežice oziroma poslovilnim prostorom, če je le to mogoče,
 • pogreba se lahko udeležijo samo osebe, ki nimajo nobenih bolezenskih znakov, ki kažejo na morebitno okužbo z novim koronavirusom (prehlad, boleče grlo, kašljanje, kihanje, povišana telesna temperatura itd.),
 • uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna v mrliški vežici,
 • uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju zunaj mrliške vežice, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje vsaj 2 metra,
 • ob vstopu v mrliško vežico je obvezno razkuževanje rok,
 • dosledno je potrebno upoštevati minimalno varnostno razdaljo vsaj 2 metra, razen v primeru družinskih članov oziroma članov istega gospodinjstva,
 • izražanje sožalja z rokovanjem in objemanjem se odsvetuje,
 • poslovitev od pokojnika se izvede brez običajnega kropljenja pokojnika,
 • pogrebi se izvedejo brez spremljevalnih dogodkov (govorniki, pevci, trobentač idr.).

 

Hvala za razumevanje.

Dostopnost (X)