Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Jan 28

Podbela, Robidišče in sp. del Borjane – pobiranje mešanih komunalni odpadkov

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča vse uporabnike komunalnih storitev vasi Podbela, Robidišče in spodnji del Borjane, da se zaradi del na cestišču mešani komunalni odpadki pobirajo ob torkih in ne ob sredah, kot je po letnem razporedu.

Predvidoma v mesecu marcu oziroma po končani asfaltaciji se bodo odvozi mešanih komunalnih odpadkov izvajali po letnem razporedu odvoza mešanih komunalnih odpadkov.

Dostopnost (X)