Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Avg 29

Omejitev porabe pitne vode

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča , da je zaradi nizkega vodostaja vodnih virov do preklica prepovedano zalivanje vrtov, pranje avtomobilov, polivanje cest neposredno iz vodovodnega omrežja ter vsako tratenje vode  na območju občine Bovec v naseljih Srpenica in Žaga, na območju občine Tolmin v naseljih Sela pri Volčah, Sela nad Podmelcem, Logaršče, Ljubinj, Pečine, Šentviška Gora, Daber, Prapetno brdo, Ponikve, Zakraj, Polje in na območju občine Kobarid v naseljih Jevšček,  Livek,  Robidišče.

Uporabnike vodovodnih sistemov v ostalih naseljih treh posoških občin pa se z namenom izognitve večjim težavam pri preskrbi s pitno vodo naproša za varčno in gospodarno porabo le-te.

Za razumevanje se vam zahvaljuje.

Dostopnost (X)