Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode

Dostopnost (X)