Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Nov 10

Odpadna zaščitna oprema – pravilno ravnanje

Ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil za boj proti novemu koronavirusu, kamor sodijo tudi uporaba različnih zaščitnih pripomočkov in opreme, se je posledično zelo povečala tudi količina odpadne zaščitne opreme. Vedno več je uporabe zaščitnih mask, silikonskih rokavic, razkužilnih robčkov, tkanin in podobnih odpadkov.

 

Odpadki, ki zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

Z odpadki okuženih oseb ali tistih, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, je treba ravnati drugače. Za preprečevanje širjenja okužb je ključno pravilno ravnanje z odpadno zaščitno opremo. Postopek odlaganja odpadkov iz gospodinjstev, kjer so zaznali okužbo s koronavirusom oz. naj to velja kar za vse, tudi tiste, ki se jih loteva samo prehlad, je drugačen od običajnega ločevanja odpadkov. Odpadke, kot so osebni predmeti, material za enkratno uporabo (robčki, rokavice in maske), odpadki od čiščenja prostorov, krpe in sanitetni odpadki, zbiramo in odlagamo v plastično vrečko. Ko je ta polna, jo je treba tesno zavezati ali zalepiti ter potem namestiti v dodatno vrečo in to tudi zavezati ali zalepiti.

 

V kateri zabojnik sodi odpadna obvezna zaščitna oprema iz vsakodnevne rabe

Vsa odpadna obvezna zaščitna oprema (maske, rokavice, čistilne krpe, razkužilni robčki …), ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v različnih podjetjih in panogah (šoferji, učitelji, vzgojitelji, prodajalci) ali pa občani (npr. pri nakupovanju v trgovinah, obisku javnih ustanov), sodi v posebno vrečko, ki jo hranimo ločeno in šele po treh dneh odložimo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Poleg vsega se moramo zavedati tudi izpostavljenosti smetarskih ekip, ki dnevno odvažajo odpadke. S pravilnim ravnanjem lahko dodatno pripomoremo k njihovi zaščiti ter zdravju.

 

 

V primeru negotovosti, kam z odpadki, lahko pokličete ali pišete na Komunalo Tolmin, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati z odpadki.

 

Več informacij je na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so objavljena Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali sumom na COVID-19).

Dostopnost (X)