Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Apr 01

Odgovorno ravnanje z odpadki v času epidemije novega koronavirusa

Zaradi epidemije novega koronavirusa se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, zaradi česar Komunala Tolmin d. o. o. poziva vse uporabnike komunalnih storitev, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke. V javnih kanalizacijskih sistemih povzročijo ti odpadki zamašitve in možnost izpada delovanja čistilnih naprav ter dodatne stroške in obremenitve za podjetje.

Vse uporabnike komunalnih storitev tudi pozivamo, da zaradi vedno večjih težav, s katerimi se soočamo pri prevzemanju odpadne embalaže, z odpadno embalažo ravnajo čim bolj racionalno in jo pred odlaganjem v zabojnik stisnejo in tako zmanjšajo volumen ter poskrbijo za ustrezno ločevanje.

Prav tako uporabnike komunalnih storitev pozivamo, da kosovne, nevarne in druge odpadke, ki jih do nadaljnjega ni mogoče oddati v zbirnih centrih ali v okviru organiziranega odvoza, shranijo doma in počakajo na izboljšanje stanja. Na vse apeliramo, da teh odpadkov ne odlagajo v naravi.