Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Avg 22

Obvestilo za prijavitelje dogodkov

Organizatorje prireditev (tudi najmanjših) obveščamo, da je potrebno prireditve prijaviti tudi na Komunali Tolmin d.o.o. – IZPOLNITI JE POTREBNO SPLETNO PRIJAVO. V zadnjih dneh namreč opažamo, da je bilo več prireditev izvedenih, vendar nobena prijavljena.

Na prireditvah nastane precej odpadkov, ki jih je potrebno dodatno pobrati.

Organizatorji prireditev in drugih dogodkov niso upravičeni odlagati ločeno zbranih frakcij v zabojnike nameščene na ekoloških otokih, saj se slednje šteje za prekršek, za katerega je zagrožena globa skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Zabojniki za ločeno zbrane frakcije na ekoloških otokih so namenjeni zgolj in samo za potrebe gospodinjstev.

V znak dobre volje in urejene okolice vas pozivamo k odgovornemu ravnanju.

Dostopnost (X)