Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Sep 09
Odpadki

Nove lokacije ULIČNIH ZBIRALNIKOV ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO ter BATERIJE

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča, da je za odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije, poleg že obstoječih uličnih zbiralnikov v Tolminu, Bovcu, Kobaridu in Mostu na Soči, postavila dodatne ulične zbiralnike, in sicer na Slapu ob Idrijci poleg avtobusne postaje, v Volčah pri trgovini, v Idrskem pri mlekarni in na Žagi pri igrišču.

Projekt izveden s pomočjo podjetja ZEOS d.o.o. ter je podprt s strani Ministrstva za okolje in prostor- projekt LIFE.

Komunala Tolmin d.o.o. opozarja, da nepravilno odlaganje e-odpadkov in odpadnih baterij povzroča onesnaženje okolja z nevarnimi snovmi, ki škodujejo okolju, ljudem in živalim.

 

Lokacije E-cikliraj:

OBČINA TOLMIN

TOLMIN: Ulica padlih borcev, »Ficov klanec«

MOST NA SOČI: pred avtobusno postajo

SLAP OB IDRIJCI: v vasi pri avtobusni postaji

VOLČE : pri trgovini

 

OBČINA KOBARID

KOBARID: Stresova ulica- na parkirišču pri kulturnem domu

IDRSKO: pri mlekarni

 

OBČINA BOVEC

BOVEC: Mala vas 6a- pri Mercatorju

ŽAGA: pri igrišču

 

Dostopnost (X)