Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Feb 01
Odpadki

Nova lokacija zabojnikov za odlaganje odpadkov na pokopališču Tolmin

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča, da se je zabojnike za odlaganje odpadkov na pokopališču Tolmin, ki so bili nameščeni pri spodnjem vhodu na pokopališče, premaknilo za staro vežico v ograjen prostor z vhodom na levi strani stare vežice. Zabojniki, nameščeni na pokopališču, so namenjeni izključno odlaganju odpadkov iz pokopališča. Ker se je v te zabojnike odlagalo tudi odpadke iz gospodinjstev in kosovne odpadke, bo Komunala Tolmin d.o.o. poostrila nadzor nad odlaganjem odpadkov. Nepravilno odlaganje odpadkov je skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 99/2011, 44/2014) sankcionirano.

Dostopnost (X)