Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Zbiralniki za E – odpadke in baterije/Odpadna električna in elektronska oprema

Dostopnost (X)