Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Okt 05

Akcija brezplačnega prevzema odpadnih azbestnocementnih gradbenih odpadkov z območja Občine Bovec

Komunala Tolmin d.o.o. obvešča vse uporabnike komunalnih storitev z območja Občine Bovec, da se pričenja z akcijo brezplačnega prevzema odpadnih azbestnocementnih gradbenih odpadkov. Odpadni azbestnocementni gradbeni odpadki se bodo lahko oddali v Zbirnem centru Bovec v obdobju od 10.10.2023 do 18.10.2023 ves čas njegovega obratovanja, v Zbirnem centru Volče pa kadarkoli v času njegovega obratovanja.

Na podlagi Pravilnika o brezplačnem prevzemu odpadnih azbestnocementnih gradbenih izdelkov na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 100/23) so upravičenci brezplačnega prevzema odpadnih azbestnocementnih gradbenih odpadkov lastniki objektov ali zemljišč na območju Občine Bovec, s katerih se odstranjujejo odpadni azbestnocementni gradbeni odpadki, pod pogojem, da imajo vsaj dve leti pred oddajo na navedenem objektu ali zemljišču lastninsko pravico (fizične osebe) oziroma imajo vsaj dve leti pred oddajo v Občini Bovec prijavljen svoj sedež (pravne osebe). Upravičencem bo stroške brezplačnega prevzema teh odpadkov krila Občina Bovec do vrednosti največ 5.000 EUR oziroma 6.250 EUR , če gre za območje TNP-ja, medtem ko morajo upravičenci za zavarovanje teh odpadkov in prevoz poskrbeti sami.

Pred oddajo odpadnih azbestnocementnih gradbenih odpadkov je potrebno izpolniti obrazec »Vloga za brezplačno oddajo azbestnih odpadkov iz občine Bovec«, dostopen na spletni strani Komunale Tolmin d.o.o. pod zavihkom Obrazci in ga tako izpolnjenega predati v zbirnem centru, poleg tega pa morajo biti odpadki ustrezno zaščiteni, pakirani ali v zaprtih vrečah ali oviti s PE folijo, debeline najmanj 0,4 mm ali z raztegljivo folijo v tolikih slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm.

Dostopnost (X)