Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Jul 18

OMEJITVE UPORABE VODE

OBVESTILO uporabnikom pitne vode iz javnih vodovodov:

JEVŠČEK (občina Kobarid),

LIVEK (občina Kobarid) ,

LIVŠKE RAVNE (občina Kobarid),

LOGARŠČE (občina Tolmin)

SELA NAD PODMELCEM (občina Tolmin)

 

V skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kobarid (Ur.l. RS, št. 53/1127/145/17) in Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Tolmin (Ur.l. RS, št. 45/1018/14) uvajamo omejitve pri uporabi vode na zgoraj omenjenih javnih vodovodih.

Komunala Tolmin d.o.o., kot upravljavec javnih vodovodov Jevšček, Livek in Livške Ravne v občini Kobarid ter vodovodov Logaršče in  Sela nad Podmelcem v občini Tolmin opozarja vse uporabnike pitne vode, da z vodo varčujete in jo uporabljate izključno za osebne in gospodinjske namene.

Zaradi daljšega obdobja brez obilnejših padavin se je izdatnost vodnega vira precej zmanjšala.

Zaradi navedenega je PREPOVEDANA uporaba pitne vode za

  • zalivanje vrtov,
  • pranje avtomobilov,
  • polivanje cest neposredno iz vodovodnega omrežja
  • ter vsako tratenje vode.

Nadzor nad izvajanjem ukrepa varčevanja z vodo bo opravljal za to pristojen občinski inšpektorat v sodelovanju z upravljavcem. Proti kršilcem te omejitve se bo ukrepalo v skladu s citiranimi odloki.

Ukrep količinske omejitve porabe pitne vode v javnih vodovodnih sistemih Jevšček, Livek, Livške Ravne, Logaršče in Sela nad Podmelcem je v veljavi vse do preklica !

 

Hvala za razumevanje !

datum: 18.7.2019

Dostopnost (X)