Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Jul 24

Prevzem odpadkov v zbirnih centrih – nov cenik

S 1. julijem 2018 je spremenjen cenik prevzema odpadkov na zbirnih centrih Volče, Kobarid in Bovec.

Cenik je objavljen na spletni strani Komunale Tolmin d.o.o. pod rubriko CENIKI – Komunalni odpadki-ceniki — Zbirni centri in deponija komunalnih odpadkov Volče

Zaračunava se tehtanje in prevzem embalaže silažnih bal in zelenega odreza, kar velja tako za pravne kot tudi fizične osebe.

Zaračunava se tudi tehtanje prevzetih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, pripeljanih s strani fizičnih in pravnih oseb ter vseh ostalih vrst komunalnih odpadkov, pripeljanih s strani pravnih oseb.