Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Kontakti

Direktor
Berti Rutar

Tajništvo
Bojana Bizjak
Tel.št. 05 3819 300
e naslov: bojana.bizjak@komunala-tolmin.si

Kadrovsko pravna služba

Vodja
Barbara Mozetič
Tel.št. 05 3819 313
e naslov: barbara.mozetic@komunala-tolmin.si

Finančno računovodska služba

Vodja
Nina Florjančič
Tel.št. 05 3819 318
e naslov: nina.florjancic@komunala-tolmin.si

Fakturist komunalnih storitev (obračun komunalnih storitev)
Karmen Likar
Tel.št. 05 3819 320
e naslov: karmen.likar@komunala-tolmin.si

Fakturist drugih storitev (obračun pogrebnih storitev, tržnica)
Greta Rejc Gaberšček
Tel.št. 05 3819 325
e naslov: greta.rejc@komunala-tolmin.si

Knjigovodja blagajnik
Rafaela Golja
Tel.št. 05 3819 316
e naslov: rafaela.golja@komunala-tolmin.si

Knjigovodja glavne knjige in plač
Zlatka Gruden
Tel.št. 05 3819 319
e naslov: zlatka.gruden@komunala-tolmin.si

Knjigovodja dobaviteljev, osnovnih sredstev, drobnega inventarja in materiala
Jana Golja
Tel.št. 05 3819 323
e naslov: jana.golja@komunala-tolmin.si

Tehnična služba

Vodja tehnične službe
Davorin Sovdat
Tel.št. 05 3819 317
e naslov: davorin.sovdat@komunala-tolmin.si

Vodja vzdrževanja vodovodov
Iztok Nanut
Tel.št. 05 3819 314
e naslov: iztok.nanut@komunala-tolmin.si

Vodja vzdrževanja kanalizacije
Aleš Rutar
Tel.št. 05 3819 324
e naslov: ales.rutar@komunala-tolmin.si

Vodja čistilnih naprav
Antonija Panjan
Tel.št. 05 3819 303
e naslov: antonija.panjan@komunala-tolmin.si

Vodja vzdrževanja čistilnih naprav
Uroš Braz
Tel.št. 05 3890 170
e naslov: uros.braz@komunala-tolmin.si

Vodja komunalnih služb (odpadki, pogrebna dejavnost)
Ivan Kofol
Tel.št. 05 3819 315
e naslov: ivan.kofol@komunala-tolmin.si

Vodja zbirnih centrov in odlagališča
Matjaž Rutar
Tel.št. 05 3820 015
e naslov: zc.volce@komunala-tolmin.si

Vodja gradbene operative
Aleš Kranjc
Tel.št. 05 3819 308
e naslov: ales.kranjc@komunala-tolmin.si

Vodja komunalne dejavnosti in vzdrževanja cest
Marko Kurinčič
Tel.št. 05 3819 301
e naslov: marko.kurincic@komunala-tolmin.si

Skladiščnik – nabavnik
Saša Skomina
Tel.št. 05 3819 328
e naslov: sasa.skomina@komunala-tolmin.si

Referent za kataster
Sonja Likar
Tel.št. 05 3819 305
e naslov: sonja.likar@komunala-tolmin.si

Referent za spremljanje javnih služb (kakovost pitne vode)
Kristina Kozorog
Tel.št. 05 3819 307
e naslov: kristina.kozorog@komunala-tolmin.si

Referent za pripravo upravne in druge investicijske dokumentacije
Ada Eržen
Tel.št. 05 3819 322
e naslov: ada.erzen@komunala-tolmin.si

Referent za pripravo tehnične dokumentacije in nadzor
Damijan Leban
Tel.št. 05 3819 321
e naslov: damijan.leban@komunala-tolmin.si

DELOVNI ČAS

Od ponedeljka do petka med

7. in 15. uro