Kanalizacija Odpadki Kanalizacija Javne površine Pogrebna služba Investicije
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | CENIKI | ZAKONODAJA ODPADNE VODE
ČISTILNE NAPRAVE
 
Čistilna naprava Tolmin

Začetek obratovanja:                              1985
Rekonstrukcija:                                        od 2005 do 2007
Zmogljivost čiščenja:                               projektirana 12.500PE;                                                                                                  po rekonstrukciji 7.500 PE 
Letna količina odpadne vode na dotoku: cca 300.000 m3
Priključena naselja:                                 Tolmin, ind.cona Poljubinj
Tip čistilne naprave:                                lagune

 

Na čistilni napravi se čistijo odpadne vode naselja Tolmin in industrijske cone Poljubinj, dodatno pa se na napravo dovažajo še greznične gošče in vsebina mobilnih WC kabin.

V vhodnem črpališču čistilne naprave so nameščene črpalke, ki prečrpavajo odpadno vodo v sistem čiščenja na čistilni napravi. V času dežja se višek odpadne vode prečrpava v zadrževalni bazen deževnih vod od koder se v času manjšega dotoka na čistilno napravo prečrpava pred grablje in nato v sistem čiščenja na čistilni napravi.

Čiščenje poteka v treh stopnjah. V prvi ali primarni stopnji čiščenja se odstranijo grobi delci na grabljah. Znotraj te faze spada tudi čiščenje odpadne vode v peskolovu in maščobolovilcu. Odpadna voda odteka v prvo aeracijsko laguno kjer poteka razgradnja organskih raztopljenih snovi – sekundarna stopnja čiščenja in pretvorba amonijevega dušika v nitrat. Biološka stopnja čiščenja poteka v dveh lagunah. Potrebni kisik za razgradnjo se vnaša v odpadno vodo preko aeratorjev v obliki mehurčkov zraka. Mešanica prečiščene odpadne vode in aktivnega blata odteka preko preliva v usedalne lagune v katerih prihaja do usedanja blata in njegove dokončne mineralizacije. V zadnji laguni se s tercialnim čiščenjem odpadne vode dosega eliminacija dušika in fosforja. Blato iz usedalnih lagun se dehidrira z mobilno prešo. Očiščena voda iz zadnje lagune odteka preko UV dezinfekcije v vodotok Tolminka. Dezinfekcija je končna obdelava odpadne vode s katero preprečimo bolezni, ki jih lahko prinaša čiščena odpadna voda.

 
Predstavitev Ceniki Odloki
 
Novosti
PREKLIC prekuhavanja pitne vode - TOLMINSKI LOM
URNIK ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 2016
Odpust dolga
E-računi
Plačevanje položnic preko direktnih obremenitev (trajnika)
Zaračunavanje bioloških odpadkov
Terme Čatež - apartma
 
Razpisi
 
Kontakt
Komunala Tolmin d.o.o.
Poljubinj 89h
5220 Tolmin

telefon: 05 38 19 300
faks: 05 38 81 025
e-pošta: info@komunala-tolmin.si

Dežurna služba:
- vodovodi: 041 625 191
- pogrebna služba: 041 634 168
- javna razsvetljava v občini Tolmin in
lokalne ceste v občinah Bovec in Tolmin:
delavniki (7:00 - 15:00) tel: 05 38 19 300,
dela prosti dnevi: 041 625 191
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG