Vodooskrba Odpadki Kanalizacija Javne površine Pogrebna služba Investicije
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG KOMUNALA TOLMIN
AKTUALNA OBVESTILA
 
PREKLIC prekuhavanja pitne vode - Baška grapa

Preklic prekuhavanja pitne vode - Baška grapa

Komunala Tolmin obvešča uporabnike pitne vode na območju Baške grape, da so mikrobiološke analize potrdile ustreznost pitne vode in prekuhavanje pred uživanjem ni več potrebno.

Prekuhavanje pa ostaja obvezno v tistih krajih, kjer dezinfekcija vode še ni urejena in so o tem uporabniki pisno obveščeni preko položnic.

DATUM: 10.11.2014

 
Plačevanje položnic preko direktnih obremenitev (trajnika)

 
Zaračunavanje bioloških odpadkov
Komunala Tolmin d.o.o. je s  01.03.2013 za Občino Tolmin in s 01.04.2013 za Občino Bovec prilagodila cene komunalnih storitev, in sicer pri postavki ravnanje z odpadki za občino Tolmin (od aprila dalje tudi za Občino Bovec). Zaradi nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012), so se pojavile spremembe na računih pri prikazu pri prikazu obračuna ravnanja z odpadki. Ker se pri tem pojavlja veliko vprašanj v zvezi z obračunom bioloških odpadkov, vam v nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja uporabnikov naših storitev.
 
RAZPORED ODVOZA ODPADKOV

Odpadke se po priloženem razporedu odvaža od 18.03.2013 dalje.

V slučaju praznikov ali drugih izrednih razmer, se odvoz zamakne za en dan.

 
Terme Čatež - apartma

Komunala Tolmin ima v Termah Čatež počitniško hiško, katero tudi oddaja. Podrobnosti si oglejte v nadaljevanju.

   
Kontakt
Komunala Tolmin d.o.o.
Poljubinj 89h
5220 Tolmin

telefon: 05 38 19 300
faks: 05 38 81 025
e-pošta: info@komunala-tolmin.si

Dežurna služba:
- vodovodi: 041 625 191
- pogrebna služba: 041 634 168
- javna razsvetljava v občini Tolmin in
lokalne ceste v občinah Bovec in Tolmin:
delavniki (7:00 - 15:00) tel: 05 38 19 300,
dela prosti dnevi: 041 625 191
 
Spletna poslovalnica

 /NAVODILA Komunala INFO.pdf NAVODILA Komunala INFO.pdf  17.91 KB 

 
Pitna voda
Prekuhavanje pitne vode
Letno poročilo - ZADLAŠČICA
Oskrba s pitno vodo
Zanimivosti
Načini obveščanja uporabnikov
 
Ravnanje z odpadki
Nasveti kako zmajšati količino odvržene hrane
ZBIRNI CENTRI
Odlaganje zelenega odreza
Vse o ločevanju odpadkov
 
Odpadne vode
Čistilne naprave
Program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod
 
Razpisi
Razpis za imenovanje direktorja Komunale Tolmin d.o.o.
 
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG