Vodooskrba Odpadki Kanalizacija Javne površine Pogrebna služba Investicije
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG KOMUNALA TOLMIN
AKTUALNA OBVESTILA
 
Obvestilo o prekinitvi dobave pitne vode

KOMUNALA TOLMIN d.o.o. obvešča uporabnike vodovoda MODREJ, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu dne 18. aprila 2014 od 9.00 do 15.00 ure prekinjena preskrba z vodo. V primeru slabega vremena se bodo dela prestavila.

Uporabnike prosimo, da si predhodno zagotovijo zadostne količine pitne vode.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

 
Plačevanje položnic preko direktnih obremenitev (trajnika)

 
Zbirni center Bovec - sprememba lokacije

Občane občine Bovec obveščamo, da je s 23.03.2013 odprt nov zbirni center v Bovcu, ki se nahaja ob čistilni napravi Bovec. Vhod v nov zbirni center je skozi čistilno napravo Bovec. Zbirni center v Lesičji Vodenci se bo s tem datumom zaprl.

Za občane je prevzem ločeno zbiranih odpadkov brezplačen, razen v primeru prevzema gradbenih odpadkov.

Gospodarski subjekti in druge poslovne osebe so dolžni prevzem odpadkov plačati po veljavnem ceniku ne glede na vrsto odpadka, ki ga pripeljejo v zbirni center.

 
Zaračunavanje bioloških odpadkov
Komunala Tolmin d.o.o. je s  01.03.2013 za Občino Tolmin in s 01.04.2013 za Občino Bovec prilagodila cene komunalnih storitev, in sicer pri postavki ravnanje z odpadki za občino Tolmin (od aprila dalje tudi za Občino Bovec). Zaradi nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012), so se pojavile spremembe na računih pri prikazu pri prikazu obračuna ravnanja z odpadki. Ker se pri tem pojavlja veliko vprašanj v zvezi z obračunom bioloških odpadkov, vam v nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja uporabnikov naših storitev.
 
RAZPORED ODVOZA ODPADKOV

Odpadke se po priloženem razporedu odvaža od 18.03.2013 dalje.

V slučaju praznikov ali drugih izrednih razmer, se odvoz zamakne za en dan.

 
Terme Čatež - apartma

Komunala Tolmin ima v Termah Čatež počitniško hiško, katero tudi oddaja. Podrobnosti si oglejte v nadaljevanju.

   
Kontakt
Komunala Tolmin d.o.o.
Poljubinj 89h
5220 Tolmin

telefon: 05 38 19 300
faks: 05 38 81 025
e-pošta: info@komunala-tolmin.si

Dežurna služba:
- vodovodi: 041 625 191
- pogrebna služba: 041 634 168
- javna razsvetljava v občini Tolmin in
lokalne ceste v občinah Bovec in Tolmin:
delavniki (7:00 - 15:00) tel: 05 38 19 300,
dela prosti dnevi: 041 625 191
 
Spletna poslovalnica

 /NAVODILA Komunala INFO.pdf NAVODILA Komunala INFO.pdf  17.91 KB 

 
Pitna voda
Letno poročilo - ZADLAŠČICA
Prekuhavanje pitne vode
Oskrba s pitno vodo
Zanimivosti
Načini obveščanja uporabnikov
 
Ravnanje z odpadki
Zbiranje nevarnih odpadkov v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin
Zbiranje kosovnih odpadkov v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec
ZBIRNI CENTRI
Odlaganje zelenega odreza
Vse o ločevanju odpadkov
 
Odpadne vode
Čistilne naprave
Program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod
 
Razpisi
Vodohran Kamno
 
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG