Vodooskrba Odpadki Kanalizacija Javne površine Pogrebna služba Investicije
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG KOMUNALA TOLMIN
AKTUALNA OBVESTILA
 
PREKLIC prekuhavanja pitne vode - TOLMINSKI LOM

Preklic prekuhavanja pitne vode - Tolminski Lom

Komunala Tolmin obvešča uporabnike pitne vode na območju vodovoda Tolminski Lom, da so mikrobiološke analize potrdile ustreznost pitne vode in prekuhavanje pred uživanjem ni več potrebno.

DATUM: 24.5.2016


 
URNIK ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 2016

RAZPORED ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 2016

 
Odpust dolga
Komunala Tolmin d.o.o. je dne 29.9.2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, št. 477-1/2015/1 z dne 20.7.2015, kar pomeni, da imajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje določene  z Zakonom o pogojih za izvedbo odpusta dolgov možnost pri Komunali Tolmin d.o.o. podati predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga najkasneje do 31.10.2015. 
Za vsa pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 05 38 19 325 (Greta Rejc Gaberšček).
 
E-računi

POSTANITE UPORABNIK E-RAČUNA

Vse uporabnike storitev Komunale Tolmin d.o.o. obveščamo, da lahko z mesecem januarjem 2015 postanete naročnik E-računa (brezpapirni račun). To je račun, ki je izdan v standardni elektronski obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Računi so elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdajatelja, kar zagotavlja verodostojnost podatkov na E-računu.

 
Plačevanje položnic preko direktnih obremenitev (trajnika)

 
Zaračunavanje bioloških odpadkov
Komunala Tolmin d.o.o. je s  01.03.2013 za Občino Tolmin in s 01.04.2013 za Občino Bovec prilagodila cene komunalnih storitev, in sicer pri postavki ravnanje z odpadki za občino Tolmin (od aprila dalje tudi za Občino Bovec). Zaradi nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012), so se pojavile spremembe na računih pri prikazu pri prikazu obračuna ravnanja z odpadki. Ker se pri tem pojavlja veliko vprašanj v zvezi z obračunom bioloških odpadkov, vam v nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja uporabnikov naših storitev.
 
Terme Čatež - apartma

Komunala Tolmin ima v Termah Čatež počitniško hiško, katero tudi oddaja. Podrobnosti si oglejte v nadaljevanju.

   
Kontakt
Komunala Tolmin d.o.o.
Poljubinj 89h
5220 Tolmin

telefon: 05 38 19 300
faks: 05 38 81 025
e-pošta: info@komunala-tolmin.si

Dežurna služba:
- vodovodi: 041 625 191
- pogrebna služba: 041 634 168
- javna razsvetljava v občini Tolmin in
lokalne ceste v občinah Bovec in Tolmin:
delavniki (7:00 - 15:00) tel: 05 38 19 300,
dela prosti dnevi: 041 625 191
 
Spletna poslovalnica

 /NAVODILA Komunala INFO.pdf NAVODILA Komunala INFO.pdf  17.91 KB 

 
Pitna voda
PREKUHAVANJE pitne vode
Letno poročilo - ZADLAŠČICA
Načini obveščanja uporabnikov
Oskrba s pitno vodo
Zanimivosti
 
Ravnanje z odpadki
Vse o ločevanju odpadkov
Nasveti kako zmajšati količino odvržene hrane
ZBIRNI CENTRI
Odlaganje zelenega odreza
 
Odpadne vode
Čistilne naprave
Program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod
 
Razpisi
 
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG