Vodooskrba Odpadki Kanalizacija Javne površine Pogrebna služba Investicije
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG KOMUNALA TOLMIN
AKTUALNA OBVESTILA
 
Odpust dolga
Komunala Tolmin d.o.o. je dne 29.9.2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, št. 477-1/2015/1 z dne 20.7.2015, kar pomeni, da imajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje določene  z Zakonom o pogojih za izvedbo odpusta dolgov možnost pri Komunali Tolmin d.o.o. podati predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga najkasneje do 31.10.2015. 
Za vsa pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 05 38 19 325 (Greta Rejc Gaberšček).
 
Preklic prekuhavanja pitne vode - vodovod ZADLAŠČICA

Uporabnike obveščamo, da so se vzdrževalna dela na HE Zadlaščica zaključila in zato pitne vode na območju vodovoda Zadlaščica (naselja Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Žabče, Tolmin, Poljubinj, Prapetno, Most na Soči, Bača pri Modreju, Idrija pri Bači in Modrejce) ni več potrebno prekuhavati.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

datum: 30.9.2015
 
Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov - jesen 2015

Kosovni odpadki se bodo od 12.00 do 17.00 ure zbirali po razporedih.

Občani bodo v kosovni kontejner lahko oddali: pohištvo, belo tehniko, gospodinjske aparate, vzmetnice, kovinske predmete, druge kose stanovanjske in hišne opreme.

V kosovni kontejner ni dovoljeno odlagati : gradbenega materiala, stavbnega pohištva (okna, vrata, gradbeni les), azbestnih odpadkov in kritine, avtogum, nevarnih odpadkov, ostankov iz vrtov, sadovnjakov, živih mej, tekočin, odpadkov iz industrije in obrti ter folije od silažnih bal, ločenih odpadkov, ki sodijo v ekološke otoke.
 
E-računi

POSTANITE UPORABNIK E-RAČUNA

Vse uporabnike storitev Komunale Tolmin d.o.o. obveščamo, da lahko z mesecem januarjem 2015 postanete naročnik E-računa (brezpapirni račun). To je račun, ki je izdan v standardni elektronski obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Računi so elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdajatelja, kar zagotavlja verodostojnost podatkov na E-računu.

 
Plačevanje položnic preko direktnih obremenitev (trajnika)

 
Zaračunavanje bioloških odpadkov
Komunala Tolmin d.o.o. je s  01.03.2013 za Občino Tolmin in s 01.04.2013 za Občino Bovec prilagodila cene komunalnih storitev, in sicer pri postavki ravnanje z odpadki za občino Tolmin (od aprila dalje tudi za Občino Bovec). Zaradi nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012), so se pojavile spremembe na računih pri prikazu pri prikazu obračuna ravnanja z odpadki. Ker se pri tem pojavlja veliko vprašanj v zvezi z obračunom bioloških odpadkov, vam v nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja uporabnikov naših storitev.
 
RAZPORED ODVOZA ODPADKOV

Odpadke se po priloženem razporedu odvaža od 18.03.2013 dalje.

V slučaju praznikov ali drugih izrednih razmer, se odvoz zamakne za en dan.

 
Terme Čatež - apartma

Komunala Tolmin ima v Termah Čatež počitniško hiško, katero tudi oddaja. Podrobnosti si oglejte v nadaljevanju.

   
Kontakt
Komunala Tolmin d.o.o.
Poljubinj 89h
5220 Tolmin

telefon: 05 38 19 300
faks: 05 38 81 025
e-pošta: info@komunala-tolmin.si

Dežurna služba:
- vodovodi: 041 625 191
- pogrebna služba: 041 634 168
- javna razsvetljava v občini Tolmin in
lokalne ceste v občinah Bovec in Tolmin:
delavniki (7:00 - 15:00) tel: 05 38 19 300,
dela prosti dnevi: 041 625 191
 
Spletna poslovalnica

 /NAVODILA Komunala INFO.pdf NAVODILA Komunala INFO.pdf  17.91 KB 

 
Pitna voda
PREKUHAVANJE pitne vode
Letno poročilo - ZADLAŠČICA
Načini obveščanja uporabnikov
Oskrba s pitno vodo
Zanimivosti
 
Ravnanje z odpadki
Vse o ločevanju odpadkov
Nasveti kako zmajšati količino odvržene hrane
ZBIRNI CENTRI
Odlaganje zelenega odreza
 
Odpadne vode
Čistilne naprave
Program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod
 
Razpisi
 
PRVA STRAN | PREDSTAVITEV | OBVESTILA | RAZPISI | KONTAKT | CENIKI | OBRAZCI | ZAKONODAJA | KATALOG